Algemene voorwaarden

Uitsluiting van deelname
Het niet opvolgen en/of voldoen aan de onderstaande voorwaarden betekent uitsluiting van verdere deelname aan betreffende en volgende evenementen van Willy’s evenementen, hierna te noemen organisator, zonder restitutie van reeds eerder betaalde deelnamegelden. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Indien het op de dag van de markt windkracht 6 is gaat de markt niet door kijk dan even op de site of de markt is afgelast 

Onze kramen zijn 4 x 1.10 Met luifel boven de kraam. Wilt u dus rekening houden met de spullen die u meeneemt dat het niet teveel is.

Indien er meer dan 2  kramen  worden besteld moeten deze van tevoren op onze bankrekening overgemaakt worden.

De persoon die kraam(en) besteld is verantwoordelijk hiervoor. Dus u besteld 2 of meerdere kramen (ook al is dit voor iemand ander)
en deze persoon(en) laten te laat weten dat ze niet komen of komen helemaal niet opdagen dan moet u deze betalen.

Met ingang van 23-05-2018 gelden de volgende regels

Annulering

ALS WIJ U NIET BELLEN OF EEN SMS STUREN GAAT DE MARKT DOOR.

INDIEN HET OP DE OCHTEND VAN DE MARKT VOOR U VAN HUIS GAA5 STORMT. BEL DAN EERST VOOR U VAN HUIS GAAT 0653752741 VANAF 06.30 UUR.

DIT BOVENSTAANDE IS UITSLUITEND VOOR STANDHOUDERS

Kan ik een markt annuleren of verplaatsen als ik deze al betaald heb? Ja dat kan Tot uiterlijk de vrijdag voor de markt dus 48 uur tot 12.00 uur. wij zullen dan uw kraamhuur retour sturen min €10,00 administratie kosten. Daarna moet u de kramen geheel betalen omdat er op sommige locaties om zeker te zijn van een kraam al heel ver van tevoren wordt besteld. En ook weer als er maar een beetje regen valt weer met allerlei redenen weer de kramen worden geannuleerd.
Wij maken geen uitzondering.

Indien wij genoemd Willy’s evenementen de markt waarvoor u heeft betaald annuleren dan krijgt u het gehele betaalde kraamhuur retour. Tenzij u al zelf de markt heeft geannuleerd en het geld retour heeft gekregen voordat wij deze annuleren.

Indien een markt door ons wordt geannuleerd dan sturen wij u indien wij u goede 06 nummer hebben een berichtje 24 uur voor de markt.
Indien het slecht weer en erg koud is en de standhouders besluiten na goedvinden van ons voortijdig in te pakken en naar huis te gaan dan krijgen ze de borg terug.
Maar de kraamhuur bent u kwijt wij verplichten u niet om weg te gaan.
En ook zullen wij geen compensatie geven U geeft ons ook geen extra indien u goed heeft verkocht.

Ook indien i.v.m. wat voor reden dan ook de markt moet stoppen. Op welk tijdstip dan ook krijgt u geen restitutie van de door u betaalde kraamhuur.

U KUNT UITSLUITEND MARKTEN BESPREKEN VIA 06-53752741 OF wjjagers@gmail.com of wjjagers@willysevenementen.nl WIJ REAGEREN NIET OP WHATSAPP OF ANDERE SOCIALE MEDIA.

Indien u een markt boekt waar u niet vooraf moet betalen en u wilt annuleren
Ja dat kan tot uiterlijk de vrijdag voor de markt tot 12.00 uur UITSLUITEND TELEFONISCH OF SMS
06-53752741 Wij reageren niet op WhatsApp strong> na dit tijdstip moet u deze kraam(en) betalen.
U moet de kraamhuur dan binnen 10 dagen storten op NL48ABNA0498053083 t.n.v. Willy’s evenementen onder vermelding niet gekomen
en de datum dat u niet bent gekomen. Zolang wij het geld niet op de bank hebben kunt u bij ons geen kraam reserveren.
Wij maken geen uitzondering want er wordt tegenwoordig te makkelijk een kraam besteld en dan te laat afbesteld.
Of doodleuk niet gekomen.

Er staan bij ons Schone toiletten op de markt. Deze toiletten zijn door iemand op de markt gepacht en daar
moet hij dan ook pacht voor betalen. Daarom moet iedereen ook standhouders als ze gebruik van
het toilet maken hiervoor betalen aan deze persoon € 0,50 per keer. Daar worden ze dan ook netjes voor schoon gehouden.
En heren maak daar dan ook gebruik van ga niet staan wildplassen Ook niet aan de overkant van de markt.
Ten eerste riskeert u dan een boete van € 130,- plus administratiekosten Ten tweede hebben wij het recht u of familie /kennissen waar u bij hoort
van de markt te sturen. Dit zonder teruggaven van de door u of uw familie betaalde kraamhuur
Lees ook de algemene voorwaarden op www.willysevenementen.nl dit om misverstanden te voorkomen.

Op onze buitenmarkten is het Gratis Toegang voor bezoekers.
in sporthallen moeten de bezoekers entree betalen daar ontkomen wij niet aan.

Het is niet toegestaan op onze markten om Racistische uitingen te doen naar klanten en/of passanten. Ook sraan wij het niet toe om op de markt als standhouder te schreeuwen of harde muziek aan te hebben. Val uw naaste  buren niet lastig.  Indien wij dit constateren wordt u verzocht hiermee te stoppen volgt u dit niet op kunt u inpakken en naar huis gaan.
.Dit zonder teruggave van de door u betaalde kraamhuur. En hoeft u bij ons niet meer te boeken.

Hou er rekening mee dat er in de looppaden (ook niet bij de bomen) helemaal niets
Neergezet mag worden. Dus neem niet meer spullen mee dan voor 1 kraam.
Wij gaan daar zeer streng op toezien daar wij klachten hebben gehad van de Brandweer.

Aansprakelijkheid
De Organisatie is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van uw spullen , daar moet u zelf goed opletten.

Indien een van ons u aanwijzingen geeft om uw auto achter de kraam te plaatsen, doch u denkt dat het niet gaat lukken dan moet u weigeren verder te gaan. Tenslotte bent u de chauffeur en u heeft de verantwoording voor uw automobile. Wij vergoeden geen schade daar u op eigen risico op het markt terrein rijd of uw auto plaatst.

Indien u met  uw auto achter de kraam mag en wilt staan en er door omstandigheden schade aan uw auto
ontstaat is dit geheel voor uw eigen risico u wilt de auto zelf achter de kraam

U mag indien mogelijk met de auto achter uw kraam staan, uitgezonderd auto’s of bussen langer dan 4 meter deze mogen lossen bij de kraam en dan buiten het terrein parkeren.

Als u spullen voor of naast uw kraam heeft staan of hangen en er passanten over vallen of tegenaan lopen
kunnen zij u aansprakelijk stellen hou daar dan ook wel rekening meen..
Er mag absoluut niet in de kramen gespijkerd of geboord worden schade aan de kramen of zeilen wordt bij u verhaald.

Kraam/grondplaats op naam
Kramen en grondplaatsen staan, behalve bij kofferbakmarkten, op naam. Dit vervalt echter, zonder tegenbericht, om 09.30 uur na dit tijdstip hebben wij het recht om deze kraam opnieuw te verhuren tenzij u ons heeft verwittigd dat u later komt.

Afwezigheid
Indien een deelnemer zonder tegenbericht afwezig is zal 100% van het verschuldigde deelnamegeld in rekening worden gebracht.
Dit bedrag kunt u storten op bovengenoemde banknummer.

  1. Standhouders hebben toegang om te komen om hun kraam in te richten op alle markten vanaf 08.30 uur om 09.30 uur moeten ze aanwezig zijn daarna vervalt het recht op een door hun besproken kraam ook al is deze al betaald. Tenzij de organisatie weet dat u later komt. Behalve in Voorburg daar mogen standhouders vanaf 08.00 uur het terrein op. En aan de Maasboulevard daar mogen standhouders vanaf 09.00 uur het terrein op. Op het Veerplein mogen standhouders vanaf 10.00 het terrein op.

Wij mogen geen handelaren ( ingeschreven bij de K.v.K.) op onze markten toestaan Uitsluitend particulieren.

– Op onze markten staan altijd schone toiletten.

– Op onze markten is het ten strengste verboden om onderstaande spullen te verkopen of te koop aan te bieden, ook niet vanuit uw auto/kofferbak/aanhanger

Gestolen goederen bij vermoedde of constatering hiervan zijn wij verplicht de politie hiervan op de hoogte te stellen, u bent dan uw kraamhuur plus de borg kwijt.

Het is verboden om messen (ook aardappelmesjes) , scharen en andere scherpe voorwerpen of wapens te koop aan te bieden. Of op de kraam te hebben.

Onderstaande artikelen zijn verboden te verkopen op onze markten.Partijhandel/nieuwe goederen e.d.
Verkoop van partij-/en nieuwe goed  zoals  Etenswaren ,schoonmaakartikelen, snoep, brood tabakswaren, alcohol, levende dieren, bloemen, planten, gekopieerde cd of dvd, namaak merkkleding of dergelijke. Geen Disney kleding of figuren. De overtreder zal bij constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Indien hij of zij dit niet gelijk weghalen moeten ze alles inpakken en weggaan dit zonder terugbetaling van kraamhuur. Bij herhaling wordt de overtreder voor deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.

Verkoop van illegale software e.d.
Het is ten strengste verboden het volgende op de evenementen te koop aan te bieden: wapens welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software/dvd/cd/video, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende artikelen.

Brandbare stoffen e.d.
Het is verboden  bij Willy’s  evenementen brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen (verbrandingsmotoren, gasflessen, munitie, vuurwerk etc.) aan te bieden.

Reclame e.d.
Het maken van reclame, propaganda, of het distribueren van reclamemateriaal t.b.v. bedrijven, stichtingen of politieke) organisaties tijdens het evenement is, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, verboden.

Branche
Het is niet toegestaan om artikelen, die buiten de opgegeven branche vallen, te verkopen.

Registraties e.d.
Iedere deelnemer aan braderieën, jaar- en kerstmarkten dient zelf te zorgdragen voor eventueel benodigde registraties, waaronder: een inschrijving in het handelsregister van de KvK, een registratienummer van het CRK en een geldige WA-marktverzekering.

Voortijdig inpakken/verlaten
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator, voortijdig in te pakken en/of het evenement te verlaten, er mag om 16.00 uur begonnen worden met inpakken na 16.30 uur word pas de borg terug betaald. De organisator bepaalt ten allen tijde de aanvangs- en sluitingstijd van het evenement.

Waarborg
Deelnemers betalen een waarborg van € 10,-  dat dient ter voorkoming van het bovengenoemde (zie ’Voortijdig inpakken/verlaten’) en het achterlaten van afval (zie ‘Afval e.d.’). Bij constatering hiervan vervalt het recht op terugbetaling van de waarborg. De waarborg wordt na beëindiging van het evenement, geretourneerd en is uitsluitend op de dag van uitgifte terug te vorderen.

Afval e.d.
Het is niet toegestaan afval en/of goederen binnen of buiten de accommodatie/locatie achter te laten. Bij constatering hiervan zullen de hieruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden. De waarborg vervalt automatisch.

Roken
Het is tijdens binnen evenementen verboden in de zaal te roken. Roken is uitsluitend toegestaan op de ter plekke aangegeven plaatsen.

Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval, letsel, schade, inkomstenderving, diefstal e.d. voor, tijdens of na het evenement. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Het betreden met auto voor tijdens of na de markt is voor eigen risico , dit geld ook voor het parkeren achter of voor uw kraam dit is op eigen risico.

Einde evenement
De kraam of plaats dient uiterlijk 1 uur na beëindiging van het evenement ontruimd te zijn.

Handelaren/Bezoekers
De organisator laat tijdens binnen evenementen geen handelaren of bezoekers buiten de reguliere openingstijd toe. Indien een deelnemer zich schuldig maakt aan het meebrengen van een handelaar of bezoeker, zullen beiden worden gesommeerd te zaal of het terrein onmiddellijk te verlaten. Recht op restitutie vervalt hierbij automatisch. Dit geld ook voor het evenementen terrein in Voorburg. Daar mogen de bezoekers wel gratis het terrein op maar absoluut niet eerder dan na 10.00 uur. Wij zullen dan ook zeer goed opletten dat u geen bezoekers voor 10.00 uur met u laat mee liften in uw auto
of als u de auto heeft weg gezet , met u mee laat lopen. Indien u dit wel doet zullen wij deze bezoeker(s) en ook u en uw medestandhouder(s) wegsturen. Dit zonder teruggave van de kraamhuur. U mag dan uw spullen naar de auto brengen en naar huis gaan. Wij laten deze markt niet nog meer verpesten.

Overige
Daar waar niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien, beslist de organisator.

Wij van Willy’s evenementen hebben service hoog in het vaandel staan.
Wij zullen dan ook iedereen netjes behandelen.
Maar ook bij ons geld je kan het niet iedereen naar de zin maken.
En al gauw ben je dan geen goede organisatie.
Maar let wel wij behandelen u zoals u ons behandelt